Galerie Helder

Solo exhibition

Kleuren, vormen, overlap in composities en patronen als een afspiegeling van haar innerlijk landschap. Schilder Elka Oudenampsen (1967) brengt iets tot leven. Onderzoekend naar wat kleur zoal doet, wat het oog opmerkt. Contrasten leveren nieuwe ervaringen en zetten alles in ander perspectief. Haar energie ontstaat bij het maken, zoekend naar een ruimtelijke collage, naar een gestuurd eindbeeld. In vroeger werk ontwaar je nog fragmenten uit de realiteit. Recentere doeken zijn beschilderd in een scala van kleuren en afgebakend in vormen.

 

Die vormen worden ook over elkaar heen gelegd, tegenover elkaar gezet of dwars doorsneden, verticaal dan wel horizontaal. Zo ontstaat een ruimtelijke ervaring. Het beeld is daarbij veelal gevangen in een stilstaande beweging. Er zijn soms duidelijke verfstrepen te zien, regelmatig, strak en trefzeker. De compositie van het ene werk is nog complexer dan van het andere.

 

In een schilderij van Elka Oudenampsen is geen spoor te vinden van politiek engagement of maatschappijopvattingen. Er is echter wel een sterke drang aan af te lezen. Na degelijk onderzoek ontstaan er doeken in alle maten en kleurschakeringen. Het is haar energiestroom die het eindresultaat bepaalt. Autonomie van de beeldtaal is het doel dat Oudenampsen nastreeft. Puur door de ervaring van het kijken.

Current exhibitions

Future exhibitions

Past exhibitions

2016 - WINTERMEZZO
12 dec - 11 jan
2015 - Hybrids
6 jun - 5 jul
2013 - New Star(s)
7 sep - 15 sep
2013 - Summer Knows
23 aug - 1 sep
2012 - PR#1 - After
10 mrt - 18 mrt
Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309